Poznejte administrativu CEITEC MU 

Jiří Nantl

Ředitel CEITEC MU

director@ceitec.muni.cz

Martina Pokorná

Zástupkyně ředitele pro administrativu CEITEC MU

admin.director@ceitec.muni.cz

Karel Říha

Zástupce ředitele pro vědu, Vedoucí výzkumné skupiny senior

scientific.director@ceitec.muni.cz

Pavel Plevka

Zástupce ředitele pro výzkumnou infrastrukturu, Vedoucí výzkumné skupiny

pavel.plevka@ceitec.muni.cz

Michal Marcolla

Tajemník CEITEC MU

secretary@ceitec.muni.cz

Zajišťuje:

  • Komplexní přípravu a správu rozpočtu ústavu včetně všech souvisejících činností.
  • Koordinaci provozních záležitostí ústavu včetně součinnosti se Správou Univerzitního kampusu Bohunice. 
  • Plánování a realizaci investičních akcí včetně stavebních. 
  • Plánování využití IT infastruktury a prostor v rámci pracovišť CEITEC MU. 
  • Zastoupení vedení ústavu na zasedání kvestorky MUNI a rady pro výstavbu.

Nikola Kostlánová

Vědecká tajemnice CEITEC MU

scientific.secretary@ceitec.muni.cz

Zajišťuje:

  • Komplexní přípravu koncepcí rozvoje vědeckých oblastí
  • Přípravu, plánování a koordinace výzkumných a vědeckých rozvojových aktivit - hodnocení vědy, ISAB, PhD škola, CEITEC PostDoc Program, schůzky strategické rady, nábor vedoucích výzkumných pracovišť. 
  • Ombudsmanka pro postdoktorandy 
  • Účast na zasedání prorektorky pro výzkum a doktorské studium a knihovní rady.